1.hoa và chim
size: 39x74
số lượng : 2
giá niêm yết: 373,000đ
giá KM: 298,000đ - giảm 20%


2. cô gái
size: 60x60cm
số lượng : 2
giá niêm yết: 489.00đ
giá KM: 391,000đ - giảm 20%3.phong cảnh

size: 58x52cm
số lượng : 1
giá niêm yết: 365,000đ
giá KM: 292,000đ - giảm 20%


4. hoa ly
size: 85x43cm
số lượng: 1
giá niêm yết: 437,000đ
giá KM: 306,000đ - giảm 30%
]


5. hoa hồng

size: 53x67cm
giá niêm yết: 447,000đ
giá KM: 313,000đ - giảm 30-%