http://www.vantien.com/images/detailed/PIC_0011.jpg
ai có chart này cho mình xin với nhé
xin cảm ơn nhiều