em không biết tiếng Nga, lúc copy paste vào translate.google cũng không thấy chỗ nào ghi "add friend"
đành lên đây nhờ chị nào biết tiếng nga, hoặc có kinh nghiệm thì chỉ giúp em cách kết bạn trên gallery.ru nhé.
thanks a lot!