dragongball

Seo mũ đen và Seo mũ trắng

Rate this Entry
Trong bài viết này tôi chỉ cho bạn thấy sự khác biệt giữa seo mũ đen vào seo mũ trắng như thế nào. Bài viết này giựa trên thực tế của chính tôi và tôi rút ra kinh nghiệm cho chính mình. Và có thể tốt cho những bạn vào bước vào làm seo. Và những ai đã làm rùi thì cho thêm ý kiến nhé.

Tôi đã test trên hai website đã được tối ưu tương tự nhau. Có thể nói là khá tốt cho seo. với cùng từ khóa máy phát điện , máy phát điện honda, máy phát điện hữu toàn

Site thứ nhất tôi sử dụng tối ưu onpage một cách hoàn hảo nhất và dùng bất kỳ một phần mềm nào mà có thể gọi là blackhat tool. Với một vài liên kết tự nhiên và khoảng 20 trang danh mục liên kết(directories) Và không sử dụng bất kỳ một liên kết đặc biệt nào khác hay không sử dụng các tính năng mà seor nói đến như:WEB2, BOOKMARKS, SOCIAL NETWORKS, BLOG POSTS, FORUM PROLES ETC, EDU links, GOV LINKS, RSS FEEDS …và tôi chỉ submited hai bài viết trên hai danh mục bài viết.

Những việc cần làm của seoer
mô hình seo
Site thứ hai: Tôi cũng sử dụng tối ưu onpage như site thứ nhất nhưng hỗ trợ tốt nhất cho việc sử dụng blackhat tool. Trong đó tôi đã sử dụng các phần mềm mà có thể đối với các bạn đã làm seo đều biết đến nó như: senuke,serobot, xrumer, AMR, scrapebox, magic submitter (tất cả phần mềm tôi đều có bản quyền) … cùng nhiều hơn site thứ nhất 1o liên kết dofollow .

Kết quả sẽ thế nào sau hai tháng mà google trả về. Có thể các bạn sẽ cho rằng site thứ hai sẽ thắng thế bởi một điều rằng nó đã được hỗ trợ bởi những phần mền tốt nhất. số lượng backlink nhiều hơn cả về số lượng cũng như chất lượng. và cũng được tối ưu về cơ bản nhưng theo hướng đánh lừa google.

Và kết quả trả về của google sau hai tháng cho cả hai site như sau!

Chiến thắng lại thuộc về website thứ nhất mặc dùng không được dùng bất kỳ một phần mềm seo nào và nó đứng thứ 3 trong danh sách trả về. Còn trang thứ hai được dùng với cả các công cụ seo cũng chỉ đứng vị trí thứ 3 hoặc 26.

Bạn hỏi tại sao tôi lại làm phép thử này phải không. Tôi cho bạn biết rằng tôi không bao giờ tin vào sự thành công của link spamming và tôi thấy bây giờ và sau này nó đều không hiệu quả. Tôi đã làm seo 3 năm và php deverloper 4 năm và tôi chắc chắn với tất cả các bạn nào vừa làm seo hiểu rằng tất cả các phương thức, cách thức cũ của một seoer trong quá trình tạo liên kết sẽ hiệu quả hơn so với link spamming. Tuy nhiên điều đó sẽ bù vào là bạn mật nhiều công sức hơn. Google cũng không ngu đâu bạn, cũng không dễ để bạn đánh lừa. Nó không quan tâm đến số lượng backlink nhưng link phải có chất lượng. vậy site thứ nhất có ít hơn 10 backlink dofollow , site thứ hai có nhiều backlink từ những site có pr cao nhưng kết quả vẫn thua. Vậy chứng tỏ rằng số lượng không bằng chất lượng bạn nhé. Và seo tool chỉ là hỗ trợ mà thôi không hẳn cái gì cũng làm bằng tool bạn nhé.

nguồn: https://knowledgeforseoer.wordpress.com/

Đề nghị coppy bài viết nhớ ghi rõ nguồn giúp mình nhé.

Updated 07-04-16 at 16:37 by dragongball

Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments