huyenchi

Tác phẩm đã và đang thêu (tiếp)

Rate this Entry
4. Các tình khúc dở dang của em: Bức ngôi nhà thêu để tặng tân gia nhà bạn lúc nó mới cưới, bây giờ con nó sắp 1 tuổi em vẫn chưa thêu xong, bức này cần "tìm lại bầu trời". 2 bức còn lại là 2 bức in sẵn đầu tiên của em, em đang thêu mỗi bức 1 ít haha
Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments

  1. springlove's Avatar
    Bức tranh cô gái soi mình bên suối rất đẹp, nhìn kit thôi đã thấy sợ rồi, vừa to, vừa kín, vừa nhiều màu, ủng hộ chị mau mau hoàn thành, up thành phẩm cho chị em cùng chiêm ngưỡng để có cảm hứng thuê thùa nhe chị
  2. huyenchi's Avatar
    Originally Posted by springlove
    Bức tranh cô gái soi mình bên suối rất đẹp, nhìn kit thôi đã thấy sợ rồi, vừa to, vừa kín, vừa nhiều màu, ủng hộ chị mau mau hoàn thành, up thành phẩm cho chị em cùng chiêm ngưỡng để có cảm hứng thuê thùa nhe chị
    Cám ơn bạn nhé, mình đang hì hục thêu hộ bạn để treo nhà mới nên chắc phải cố cho nhanh. Được cái thêu đến đâu lên hình đến đấy đẹp nên cũng có động lực