Đảo giấu vàng

Lọ hoa

Rate this Entry
Bức này mình cũng đem đi giật giải CKV 2012 & được 6 votes (trong đó 1 vote là của tác giả )
Khuyến mại thêm cái bóng mờ mờ của tác giả ở trong ảnh.
Nhân tiện có bạn nào có kinh nghiệm chụp ảnh mà không có bóng người trong đó không???
[IMG][/IMG]
Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments

  1. HoaLe's Avatar
    Bạn đừng đứng thẳng trc tranh để chụp, đứng chéo 1 bên chụp hất sang hoặc ngồi dưới để tranh lên cao chụp hất lên là okie, k bị dính bóng người vào ảnh đâu ^^.
  2. doquyen's Avatar
    Cho hình khác đi bạn ơi, trông dìm hàng quá
  3. duabi's Avatar
    Kinh nghiệm chụp ảnh của mình là để tranh nằm dưới đất rồi chụp từ trên xuống, đảm bảo ko có bóng ng` chụp trong tranh đâu. Bạn thử đi nhé !!