Conversation Between conhako and thuytien

2 Visitor Messages

  1. http://www.facebook.com/photo.php?fb...type=1&theater.
    Cô vào face của con xem ạ.
  2. Cô ơi, kit hạc con thanh lý hôm qua ý con tưởng là chưa làm tí nào nhưng hôm nay kiểm tra để gửi thì mới nhớ là mình đã kẻ và thêu 1 ít. Con gửi cô xem qua hình, cả chỉ, vải và chat nữa. nếu cô ưng thì cô lấy giúp con với ạ. Giờ con mới sinh bé nên không có thời gian làm. Con pải hỏi cô trước chứ không đến lúc cô nhận được lại không ưng. Vì con cũng từng mua thanh lý và bị không ưng rồi. Con rất ngưỡng mộ vì cô có nhiều chat đẹp, Cô có face book không để thỉnh thoảng con nói chuyên nếu cô không phiền.
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2