Conversation Between wynbabe29 and Therese

  1. Therese
  2. wynbabe29
    cô cho con coi thử mấy hình cái cross xstich của cô thanh lý nha . hộp mail của cô full r cô ơi
  3. Therese
    Nếu em đến tiệm cô thì xem kim đan và kim móc cô có rất nhiều kim ngoại đã qua sử dụng giá rẽ.
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3