Conversation Between springlove0512 and thedeathfly

  1. thedeathfly
    Chị em đóng cửa hàng nên thanh lý rất nhiều tranh đẹp... chất lượng giá siêu rẻ đó nha mấy chị ^^!
    https://www.facebook.com/calla.fooli...5758054&type=3
    mấy chị vào link fb ở trên coi thử nha... em có đánh số thứ tự với giá ở dưới tranh đó nha mấy chị
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1