Conversation Between VTTH and tranghin

  1. tranghin
    Chào bạn!
    Hiện mình đang cần thanh lý gấp rất nhiều khung và kit thêu. Rất mong được bạn ghé thăm và ủng hộ. Cảm ơn bạn rất nhiều.
    http://www.lamchame.com/forum/showth...%A1-r%E1%BA%BB
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1