Conversation Between trantanxuan and cogai_phale16

 1. cogai_phale16
  Trần Nguyễn Thanh Mai
  SDT 01285 878 474
  27/2, Ụ Ghe, Tam phú, Q.Thủ Đức
 2. trantanxuan
  cho mình xin địa chỉ, số đt liên hệ nha
 3. trantanxuan
  cho mình xin địa chỉ, số đt liên hệ nha
 4. cogai_phale16
  Mình ở Thủ Đức, biết móc nè bạn, cần thì mình dạy kèm.
 5. trantanxuan
  cho mình xin chart đồng hồ 2 thỏ nhé, cảm ơn bạn

  camtu220985@gmail.com
Showing Visitor Messages 1 to 5 of 5