Conversation Between khonggica0000 and yuunguyen

  1. yuunguyen
    chart j cơ bạn ơi? bạn nói rõ chút >_<
  2. khonggica0000
    Mình muốn xin chart của bạn DAN HUONG HINH
    axon đã gửi cho bạn...bạn có thể gửi cho mình với nhé..vì các bạn ý bận không lên mạng!thanks
    mail của mình là khonggica0000@yahoo.com
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2