Conversation Between khonggica0000 and yuunguyen

2 Visitor Messages

  1. chart j cơ bạn ơi? bạn nói rõ chút >_<
  2. Mình muốn xin chart của bạn DAN HUONG HINH
    axon đã gửi cho bạn...bạn có thể gửi cho mình với nhé..vì các bạn ý bận không lên mạng!thanks
    mail của mình là khonggica0000@yahoo.com
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2