A little dream

 1. Entry 60: Đổi chủ đề

  Suốt từ đầu năm tới nay, nhà cửa bên này để đóng bụi hết cả. Từ năm nay mình cố gắng chỉ tập trung với DIM và xây nhà cho DIM ở KSCB kia, nên giờ lau bụi cho nhà này bằng những sản phẩm khác ngoài thêu nè. Mấy cái này làm bằng nguyên vật liệu là giấy, lại nhanh ra sản phẩm lắm.

  Mời chị em vi vu Eiffel Tower in night mình đã làm:

  Bước 1: Cắt ra cho tan nát

  ...
  Categories
  Uncategorized