Nơi yêu thương ở lại và tình yêu còn mãi...

Phù Thủy Già has no blog entries to display.