suoitrong

 1. Búp bê Candy


  Đã hoàn thành em này, còn mấy em nữa vẫn chưa làm tóc.
  Categories
  Uncategorized
 2. Tranh thêu ruy băng

  Cuối cùng cũng hoàn thành bức tranh thêu ruy băng này, chắc chuyển sang tranh ruy băng luôn quá.

  Có bạn nào biết ở thành phố HCM nơi nào cho kí gửi tranh thêu ruy băng không? Mình chỉ tìm thấy ở Đà Nẳng và Hà Nội thôi.