theuviet.vn

  1. Nơi tình yêu bắt đầu!

    Khi yêu người ta tặng nhau hoa hồng. Vì thế để tình yêu với HTT thêm nồng thắm, để HTT là "nơi tìm đến, chốn mong về", mình tặng HTT bình hoa hồng mình tự làm từ voan nhá.
    Đây cũng là tác phẩm đầu tiên đánh dấu sự trở lại của mình với HTT.
    Categories
    Uncategorized