PDA

View Full Version : Chỗ đóng khung thêu ở Bình ĐịnhLana
09-01-12, 22:24
Tình hình là cô bạn em thêu xong 2 bức tranh nhưng do đường về xa xôi, sợ hư tranh nên nhờ em thỉnh giáo chị em một số địa chỉ đóng khung tranh thêu xstitch ở Bình Định. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!