PDA

View Full Version : THông báo khẩn cấpha_1174
12-12-11, 19:00
Chiều này có 1 khách hàng tên là Trần Phương Thảo, trên đường đi làm về có đánh rơi 1 túi xách, không biết là có những gì trong đó. Nhưng trong túi có 1 kit thêu và người nhặt túi đã gọi điện đến cho mình, nhờ tìm bạn Thảo để trả lại đồ. Bạn THảo nhà ở Thành Công II nhé. Ai là Trần Phương THảo, hoặc bạn của Thảo thì thông báo cho THảo và liên lạc với mình để lấy thông tin về người nhặt được túi nhé.