PDA

View Full Version : Thanh lý kít thêu và vảicopconHL
08-06-15, 11:26
Mình thanh lý các đồ sau:
I. Kít in sẵn: Pinkoo
1. G061 (99x44cm)
2. H045 (22x42cm)
3. H048 (22x42cm)
4. H047 (22x42cm)

II. Kít không in:
*pinkoo
1. F108 (133x71cm)
2. H162 (51x64cm)
3. G130 (80x50cm)
4. W154 (138x45cm)
5. H139 (64x64cm)
6. G050 (57x64cm)
7. K063 (51x64cm)
8. A105 (37x37cm)
9. H172 (44x58cm)
10. A223 (37x60cm)
11. A224 (37x60cm)
12

gabrien
08-07-15, 11:05
cho giá vải đi bạn