PDA

View Full Version : chỉ 3D, tranh thêu 5Dhuevannghi
03-05-13, 22:17
Mình nghe nói có chỉ 3D, vậy cả nhà cho hỏi loại chỉ này ra sao? ở đâu bán? giá cả thế nào?
Và cũng nghe nói có tranh thêu 5D?