PDA

View Full Version : bị mất chart ngôi nhà mùa đông, ai có cho e xin ạkid1412no1
21-02-13, 10:55
http://tranhtheuchuthap.vn/Xem-tranh-theu-Ngoi-nha-mua-dong-1171-51.aspx
e bị mất chart của bức trên, có chị nào có thì cho e xin với ạ, e cảm ơn lắm lắm lắm ạ :x

hổ bông
21-02-13, 12:32
Em có email không chị gửi cho.

kid1412no1
01-03-13, 16:31
chị ơi, e lục trong diễn đàn may quá thấy rồi, cảm ơn chị nhé :)