PDA

View Full Version : làm thế nào để đường chỉ thêu đều đẹptrantanxuan
22-06-12, 11:04
Tình hình là khi em thêu 1 bức tranh hơi bự tí, có nhiều màu trên một mảng , việc đổi chỉ đổi màu nhiều lần nhìn tranh cứ ko đều đường chỉ thế nào ấy, chị em chỉ giúp em với:-?

theuviet.vn
22-06-12, 11:14
Theo mình bạn nên cắt ngắn chỉ để chỉ đỡ bị xoắn. Dùng bút chấm để thêu hết mầu chỉ đó trên mảng đó trong 1 lần (đỡ phải cắt chỉ rồi lại khóa chỉ lắt nhắt). Khi thêu nên thêu vừa tới tay, không nên chặt quá và thêu thống nhất chiều đi kim // trước \\ sau hoặc \\ trước // sau.
Mình có chút ý kiến cá nhân như vậy, bạn thử áp dụng nhé. Chúc bạn nhanh có tác phẩm đẹp.