PDA

View Full Version : CÁC THANH LÝ KHÁC ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA BQT  1. Thanh lý một thẻ học nấu ăn, chương trình học 2 tháng - tương ứng với 80 món
  2. Thanh lý chuyển nhà
  3. Thanh lý chỉ CMC, vải aida trắng,đỏ
  4. Thanh lý chỉ và vải aida