PDA

View Full Version : PHẢN HỒI VỚI CÁC SHOP ONLINE 1. Xử lý các phản hồi tồn đọng chưa được shop online giải quyết
 2. Quy định của Topic Khiếu nại - Giải quyết khiếu nại
 3. Khiếu nại anhhong76 = kindaichi bán hàng trong topic thanh lý
 4. Phản hồi về Stitching Shop
 5. Phản hồi về Bee shop ở tp Hồ Chí Minh
 6. Phản hồi với ND SHOP -Hồ Chí Minh
 7. Phản hồi shop Red Dragonfly
 8. Phản hồi về việc mua tranh thêu tại shop Tỉ mẩn lọ mọ x-(
 9. Khiếu nại shop WODE Cross stitch
 10. Danh sách thành viên/người bán hàng/nhà cung cấp không trung thực :
 11. Xử lý vụ "lùm xùm" của minophuong và quangvy
 12. Phản hồi về TINY SHOP
 13. Phản hồi ARI SHOP
 14. Phần mềm lập dự toán
 15. mong mọi người giúp