PDA

View Full Version : NỘI QUY - DIỄN ĐÀN 1. Thông báo KHẨN của ADMIN
 2. Hộp thư góp ý và xử lý vi pham.
 3. Nội quy diễn đàn Hội Thêu Thùa
 4. Quỹ Hội Thêu Thùa update
 5. V/v Nhân sự của HTT
 6. Quy định về chữ ký
 7. Báo lỗi diễn đàn
 8. Nơi báo cáo các topic ko xem được trang cuối
 9. Danh sách các thành viên được "đặc cách" trên diễn đàn
 10. Cảnh báo về việc Hội Thêu Thùa bị mạo danh
 11. Thông tin Quỹ Hội Thêu Thùa
 12. Hin2006 - Chia tay bạn nhé